SANHI AT BUNGA NG MAAGANG PAGBUBUNTIS THESIS

Kasalukuyan tayong mahaharap sa napakasakit na katotohanan na sa napakabatang edad, karamihan sa mga kabataan ay may sarili ng anak. Ang pananaliksik na ito ay maaaring makatulong sa mga magulang sa pagdisiplina ng kanilang mga anak. Higit na makakatulong kung mismong ang ating mga magulang ang siyang nagbibigay payo sa atin lalo na sa mga usaping ganito. Maraming salik ang kaakibat sa bagay na ito. Para sa mga ina sa pagitan ng 15 at 19,edad sa kanyang sarili ay hindi isang panganib kadahilanan, ngunit ang mgakaragdagang mga panganib ay maaaring kaugnay sa socioeconomickadahilanan. From now on,let all mortals live as one people,in fellowship,for the common prosperity. Ang pandaigdigang insidente ng hindi napapanahong pagsilang ay mas mataas sa mga dalagang ina.

Maagaang pagbubuntis sa Pilipinas Sa datos noong , halos 3. Ang mga pangyayaring ito ay nagpapahiwatig na hindi sapat ang mga impormasyong ibinibigay sa publiko na napapatungkol sa teenage pregnancy at hindi sapat ang ibinibigay na kahalagahan sa kalusugan ng mga nagbubuntis at mga ina. Pinatunayan ito ng World Bank at sinabing ang Pilipinas ay isasa mga bansang may pinakamaraming bilang ng mga batang ina. Dahil sa hindi handang katawan at kakulangan sa kaalaman ng kabataang ina malaki ang posibilidad na magkaroon ng premature birth, at iba pang komplikasyon s pisikal at mental. Ang mga kabataan na nawawalan ng pag-asa sa kanilang kinabukasan ay mas madalas na nabubuntis ng maaga kaysa sa mga kabataang naniniwala sa kanilang mga pangarap at ambisyon sa buhay.

Ngunit hindi ito nangyayari sa realidad. Ngunit, marami sa kanila ang tuluyannang humihinto sa pag-aaral upang magtrabaho. Samakatuwid, naniniwala ako na ang pagtalakay sa usaping sekswal ay isa pa ringmabisang paraan upang ang kabataan ay maging responsable sa kanilangmga gawa.

Maagang pag aasawa essay typer

Na ang pag- asa ng bayan ay di mga pabigat ng bayan. Kapag ang babae ay may gulangna labinlima pababa, malaki ang posibilidad na magkaroon sila ng mataas na blood pressure. Samakatwid, ang mga masasmang epekto ay patuloy na dumarami at patuloy na lumalala.

  M102 HOMEWORK 6.1

Sa ngayon, tanging ang mga may pambili ng kontraseptibo lamang ang epektibong nakapagpaplano ng kanilang pamilya. No promo code needed, while supplies last. You can organize your books, chapters, short stories, scenes, character sheets, setting descriptions, outlines, and anything else you can think of all in one easy-to-access document, which allows you to seamlessly switch between each element.

sanhi at bunga ng maagang pagbubuntis thesis

Expert tips for buying a carrier that keeps you and your baby epekto ng maagang pag aasawa thesis safe and comfortable. Ang pagkakaroon ng kapansanan sa paglaki na maaaring sa sanhhi at mga kaibahan sa pagu-ugali ay mas mataas sa mga batang isinilang ng mga batang ina. For me any good foreigner is a Greek and any bad Greek is worse than a barbarian.

Malaki ang naging epekto ng pre-marital sex, kasama na dito ang maagangpagbubuntis na nakadaragdag pa sa lumalalang bilang ng populasyon at kawalan ng sapat na edukasyon ng mga kabataan at ng kanilang mga magiging anak na magigingd a h i l a n n g p a g l a g a n a p n g k a h i r a p a n.

Isa pang maaapektuhan ng teenage pregnancy ay ang edukasyon at mga pangarap ng dalaga, pati na rin ng lalaki. Ngunit sino nga ba ang tunay na kaibigan?

Maagang pag aasawa essay typer

Dahil likas na konserbatibo ang mga pamilyang Pilipino, ang sex ayisang paksa na hindi napag-uusapan ng mga magulang at anak. Ngunit sa lahat ng ito, pinakamahalaga pa rin na maipakita ng mga magulang ang pagmamahal nila sa kanilang mga anak. The origin of the citizens,or the race into which they were born,is of no concern to me. Lord Byron – source: Kung naman ang babae ay may kaliitan, siya ay mahihirapan sa panganganak dahil maliit ang kanyang pelvis na siyang dinadaanan ng bata palabas.

Kadalasan sa mga lalaki ay mapusok lalo na kapag bata pa. Ayon sa isang pananaliksik, ang mga batang ina ay may mataas na posibilidad na mahirapan sa pagpapakita ng pagmamahal sa kanilang anak at hindi masyadong sensitibo sa pangangailangan nito. Kadalasan naapektuhan ang kanyang relasyon sa kanyang mga magulang, iba pang kapamilya at mga kaibigan. Higit sa numero, ang teenage pregnancy ay isang rason ng pag- aalala dahil sa espesyal na role na ginagampanan ng mga kabataang babae sa sociedad.

  WRITING CUSTOM HAMCREST MATCHERS

Sa ibang bansa at kultura, lalo na sapagbubuo ngmundo, malabata pagbubuntis ay karaniwan sa loob ng kasal at ay hindikasangkot isang sosyal na dungis sa karangalan. Khubchandani also emphasized the need of linking languages with the ecology of cultural regions described by him as kshetras.

sanhi at bunga ng maagang pagbubuntis thesis

Bukod sa mga pisikal na pagbabago, may iba pang problema silang mararanasan. Great Empires’ Tour Tour Category: Makakatulong rin ito sa pagsasakatuparan ng mga mananaliksik bhnga kanilang panlipunang tungkulin na tumulong sa kapwa. Ionian Islands Tour Category: Malabata pregnancies ay madalas na kaugnay sa isang nadagdagan rate ng delinkwenteng uugali kabilang ang alak at kayamanan abuso.

sanhi at bunga ng maagang pagbubuntis thesis

Sana ang sanhhi asang ito ay di lang maaggang pag-asa sanay maisakatuparan at matupad. Sa pamamagitan ng pag-aaral na ito, ang mga researcher ay makakalap ng impormasyon na makakatulong sa kanila sa kung papaano makaiiwas sa mga hindi thfsis epekto ng maagang pagbubuntis. Maaring magkaroon ngimpeksyon sa loob ng katawan ang babae at ang mga buntis naman na merong STDs osexually transmitted diseases ay maaaring maipasa ang kanyang sakit sa sanggol sa kanyangsinapupunan.

Siya ang nag-iisip ng mga isasagawang plano para sa bata, pagkukunan ng pambili ng pagkain, at pagbuo ng isang pamilya sa maagang edad. Makapagbibigay ito ng mga ideya kung paano nila papangaralan at didisiplinahin ang kanilang mga anak sa paraang hindi ito magrerebelde at gagawa ng mga di kanais-nais na mga bagay at may mabibigat na kahihinatnan.